Razvoj i održavanje baza podataka

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. Oni predstavljaju neke aspekte realnog sveta.


Korisnici pristupaju bazi podataka prvenstveno preko upita. Korišćenjem ključnih reči i svrstavanjem komandi korisnici mogu brzo da pronađu, preurede, grupišu i odaberu oblast u mnogim zapisima koje treba vratiti ili pomoću kojih treba sastaviti razne izveštaje. ​Danas najčešće korišćeni tip baza podataka su relacione baze podataka. U relacionim bazama podataka, podaci su organizovani u tabelama, što olakšava pristup i korišćenje od strane eksternih programa. Tako jednu bazu podataka može koristiti niz različitih programa, pisanih u različitim programskim jezicima.​

Široko polje primene baza podataka:
  • Programi za računovodstvo
  • Programi za knjigovodstvo
  • Programi za obradu ličnih dohodaka
  • Programi za skladišno poslovanje
  • Programi u bankarstvu
  • Online baze podataka